Rok szkolny 2017/2018

Ogólne zasady rekrutacji

 

Zasady rekrutacji określają pkt. 2-5 § 2 Regulaminu szkoły:

2. Dzieci przyjmowane są na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, którego kryteria przedstawia dyrektor szkoły, a zatwierdza Zarząd SKT nr 134 STO.

3. Kryteriami dodatkowymi przy przyjmowaniu dziecka są:
a) płeć dziecka - założeniem jest równowaga płci w obrębie klasy,
b) dziecko ubiegające się o przyjęcie do szkoły obowiązkowo uczestniczy w tygodniowym okresie próbnym (nie dotyczy rekrutacji do klas pierwszych),
c) ocena poziomu rozwoju dziecka na podstawie badań psychologicznych,
d) ocena znajomości języka angielskiego (nie dotyczy klasy I),
e) stan zdrowia.

4. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają dzieci, których rodzeństwo już uczęszcza do tej szkoły oraz dzieci pracowników szkoły.

5. Przyjęcie dziecka do szkoły następuje z chwilą podpisania umowy oświatowej pomiędzy rodzicami/opiekunami a dyrektorem szkoły. Umowę oświatową podpisują obydwoje rodzice/opiekunowie dziecka.


Podania do klasy pierwszej przyjmujemy z rocznym wyprzedzeniem ostatniego roboczego dnia sierpnia, tj. jeżeli dziecko miałoby rozpocząc naukę w roku szkolnym 2019/2020, podanie należy złożyć w roku 2018.

Honorowane są jedynie podania złożone w formie papierowej bezpośrednio w sekretariacie szkoły.


Zasady okresu próbnego (dot. rekrutacji uzupełniającej):

1. Dziecko ubiegające się o przyjęcie do szkoły obowiązkowo uczestniczy w tygodniowym okresie próbnym (od poniedziałku do piątku).

2. Podczas okresu próbnego kandydat bierze udział w zajęciach dydaktycznych w klasie, o przyjęcie do której się stara. Obowiązuje go aktualny plan lekcji danej klasy, który jest umieszczony na szkolnej stronie internetowej.

3. Celem okresu próbnego jest poznanie szkoły, kolegów i nauczycieli oraz sprawdzenie poziomu kompetencji kandydata, w szczególności z zakresu języka polskiego, matematyki i języka angielskiego, jak również umiejętności komunikacji zarówno w grupie rówieśniczej, jak i w kontaktach z dorosłymi.

4. Kandydat powinien posiadać: notatnik, przybory do pisania, przybory geometryczne, strój gimnastyczny (dres), obuwie sportowe, obuwie na zmianę (w zależności od pory roku i pogody).

5. Za tydzień próbny obowiązuje opłata w wysokości 300 zł - płatna gotówką w sekretariacie szkoły.

6. W czasie okresu próbnego kandydat ma możliwość korzystania ze szkolnych obiadów - zgłoszenia należy dokonać na początku tygodnia do godz. 9.00 w sekretariacie szkoły. Wysokość opłat za obiady (płatne wyłącznie gotówką) wynosi odpowiednio: zupa - 4,50 zł, drugie danie - 9,50 zł, pełny zestaw - 13 zł.

7. Pedagog szkolny w ostatnim dniu tygodnia zaprasza rodziców na rozmowę podsumowującą przebieg okresu próbnego. Podczas rozmowy podejmowana jest decyzja odnośnie przyjęcia kandydata do szkoły.

 

Kontakt

  • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 26 STO
    ul. Puławska 97 B
    02-595 Warszawa
  • (22) 844-00-96

Ważne linki