Rok szkolny 2020/21

Podstawa programowa

 

Wszystkie pliki są w formacie PDF

Przedmiot

Podstawa programowa
dla szkoły podstawowej

Edukacja wczesnoszkolna EW_PP_SP
Język polski Jezyk_polski_PP_SP
Matematyka Matematyka_PP_SP
Fizyka Fizyka_PP_SP
Chemia Chemia_PP_SP
Biologia Biologia_PP_SP
Przyroda Przyroda_PP_SP
Geografia Geografia_PP_SP
Historia Historia_PP_SP
Wiedza o społeczeństwie WOS_PP_SP
Język obcy nowożytny Jezyk_obcy_PP_SP
Informatyka Informatyka_PP_SP
Plastyka Plastyka_PP_SP
Muzyka Muzyka_PP_SP
Technika Technika_PP_SP
Wychowanie fizyczne WF_PP_SP
Religia Religia_PP_SP
Etyka Etyka_PP_SP
Edukacja dla bezpieczeństwa EDB_PP_SP
Wychowanie do życia w rodzinie WDZ_PP_SP

 

Kontakt

 • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 26 STO
  ul. Puławska 97 B
  02-595 Warszawa
 • Puławska:
  22 844-00-96
  +48 691-945-445

  Rakowiecka:
  +48 517-801-309 / 517-802-421

Ważne linki