Rok szkolny 2018/2019

Podstawa programowa

 

Wszystkie pliki są w formacie PDF

Przedmiot

Podstawa programowa
dla szkoły podstawowej

Edukacja wczesnoszkolna EW_PP_SP
Język polski Jezyk_polski_PP_SP
Matematyka Matematyka_PP_SP
Fizyka Fizyka_PP_SP
Chemia Chemia_PP_SP
Biologia Biologia_PP_SP
Przyroda Przyroda_PP_SP
Geografia Geografia_PP_SP
Historia Historia_PP_SP
Wiedza o społeczeństwie WOS_PP_SP
Język obcy nowożytny Jezyk_obcy_PP_SP
Informatyka Informatyka_PP_SP
Plastyka Plastyka_PP_SP
Muzyka Muzyka_PP_SP
Technika Technika_PP_SP
Wychowanie fizyczne WF_PP_SP
Religia Religia_PP_SP
Etyka Etyka_PP_SP
Edukacja dla bezpieczeństwa EDB_PP_SP
Wychowanie do życia w rodzinie WDZ_PP_SP

 

Kontakt

  • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 26 STO
    ul. Puławska 97 B
    02-595 Warszawa
  • (22) 844-00-96

Ważne linki